Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της "Αλωσης"

Βάλε στα κενά τις κατάλληλες λέξεις. Αν δυσκολεύεσαι και μόνο τότε πάτα το κουμπί "Βοήθεια"
Α Και με αυτές σκαρφάλωναν στα τείχη οι επιτιθέμενοι
Λ Τα άνοιξαν οι πολιορκητές κάτω από τα τείχη
Ω Επιφώνημα - κραυγή πόνου των πληγωμένων
Σ Πάνω σ' αυτή έσυρε τα καράβια του ο Μωάμεθ!
Η Αυτός είχε βασιλέψει την ώρα της Άλωσης